GDYNIA, POLAND | 23-24.08.2019

REGULAMIN

 1. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • Nie posiadającym dokumentu tożsamości
  • Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych, podobnie działających środków,
  • Posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, środki lub substancje, o których mowa w pkt 18 Regulaminu
  • Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • Noszących buty o metalowych zakończeniach,
  • Których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje
  • Posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
  • Posiadającym inne niebezpieczne przedmioty. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 2. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z Ustawą, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren OBIEKTU i posiadania: 
  • broni 
  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 
  • środków odurzających i substancji psychotropowych
  • środków trujących i promieniotwórczych o  płynów łatwopalnych
  • własnych napojów, również alkoholowych 
 3. Dodatkowo wprowadza się zakaz: 
  • wprowadzania psów na teren obiektu 
  • niszczenia tablic informacyjnych i wszelkich obiektów reklamowych 
  • na obszar Imprezy zabrania się wnoszenia alkoholu – jego spożywanie jest dozwolone na obszarze gastronomicznym
 4. Zakazy dotyczące osób znajdujących się na terenie obiektu
  • Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, napojów w opakowaniach szklanych.
  • Dodatkowo wprowadza się zakaz parkowania samochodów poza miejscami na parkingach, wprowadzania psów na teren, niszczenia tablic informacyjnych, ławek i stołów, trawników, wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia, wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów, rzucania wszelkimi przedmiotami, prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z Organizatorem, sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
  • Zakazuje się używania „kominiarek”, służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policję etc.
  • Zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla obsługi, organizatorów, wykonawców
  • Zakazuje się wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej
  • Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

Instagram

 • Curious about the band schedule at Helliad Fest 2019? 🔥🤘⠀
Add those Spotify playlists to your favourites (link in bio).⠀
.⠀
.⠀
.⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #annoucement
 • It's time to share with you the final pair of artists performing in Ucho Club in Gdynia! Announcing @intwilightsembrace & @nightrun87! 🔥😈⠀
.⠀
.⠀
.⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #stoner #blackmetall #deathmetal #helliadfest2019 #intwilightsembrace #nightrun87 #klubmuzycznyucho #synthwave #synthpop
 • @belzebong420 & #Sunwôrm will perform during Helliad Starter on August 23rd! That means Stoner and Drone metal bands will also be part of Helliad Fest 2019! 🔥🔥⠀
👉Link to tickets and 2-day passes in our bio!⠀
🔥🔥🔥😈😈😈⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #stoner #stonermetal #dronemetal #helliadfest2019 #sunworm #belzebong #klubmuzycznyucho
 • It's time to announce the first pair of bands performing during Helliad Starter on August 23rd in Klub Muzyczny Ucho 🔥🤘- Entropia & THAW!⠀
@mourning_entropia @thawnoise⠀
👉Link to tickets and 2-day passes in our bio!⠀
🔥🔥🔥😈😈😈⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #announcement #klubmuzycznyucho
 • Tickets for day one and 2-day passes available! 🤘⠀
Pick Helliad Starter, Helliad Fest or 2-day passes.⠀
👉Link in our bio!⠀
🔥🔥🔥😈😈😈⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #announcement #klubmuzycznyucho
 • You've asked and we can finally tell you. The venue of the first day of Helliad Fest 2019 is Klub Muzyczny Ucho! There are 6 new bands waiting for you. Announcements coming soon!⠀
🔥🔥🔥😈😈😈⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #announcement #klubmuzycznyucho
 • The news is here - @batushkaband completes the roster of the fantastic bands of main day. Who would believe that?! Link to tickets in our bio! ⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #annoucment
 • What if we told you that tomorrow comes the final reveal for the main event? Are you ready? Who do you think it will be? 🤔⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #annoucment
 • Niewiosna (nospring) is coming. The new album from @blindead.official launches on April 5th! 🤘 To celebrate this fact you can use promo code NIEWIOSNA19 to buy tickets for 15% off! Lasts until end of the week. 🔥🔥🔥⠀
Link in bio: https://tickets.helliad.com⠀
#helliad #helliadfest #wgdyni #gdynia #poland #metal #metalmusic #heavymetal #blackmetal #festival #metalfestival #metalshow #concert #metalgirl #metalhead #deathmetal #doommetal #helliadfest2019 #blindead #promo